Kompleksowe Usługi Księgowo-Finansowe

księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, wycena usług księgowych


Biuro Rachunkowe Prestige Group Sp. z o.o.
Od 2015 współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie finanse - rachunkowość.

Siedziba Biura Rachunkowego Prestihe Group mieści się wLublinie przy ul Ceramicznej 1 pok.107.
Możliwość korzystania z usług księgowych Biura Prestige, również ,w
Warszawie.Odbiór dokumentów z placówki klienta.Usługę księgową realizujemy w siedzibie biura.

Kadra Biura Rachunkowego  dbająca o dobro przedsiębiorców .
to, specjaliści w dziedzinie rachunkowości, z certyfikatem MF.

Zespół pracowników biura, wyróżnia zaangażowanie
profesjonalizm, rozwaga w podejmowaniu decyzji, dynamizm w działaniu.
Staramy się jak najlepiej służyć naszym klientom.

Z usług biura rachunkowego mogą skorzystać zarówno nowi przedsiębiorcy , planujący otworzyć własny biznes,
jak i firmy już  zorganizowane zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych ,
spółek handlowych. Przyszłych przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia online
Jak założyć własną firmę? W szkoleniu dowiesz się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę - prześledzisz etapy „rozkręcania” własnej działalności od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Znajdziesz tu wiedzę niezbędną dla każdego początkującego przedsiębiorcy, dotyczącą: formalności urzędowych, podatków, źródeł finansowania działalności. Zapoznasz się także z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Autor szkolenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zainteresowanym współpeacą: oferujemy Usługi Księgowe , w zakresie:

  1. Pełnej księgowości - księgi handlowe.
  2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
  3. Rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
  4. Kadry i płace.
  5. Rozliczeńia z Urzedzem Skarbowym
  6. Rozliczenia Zus
  7. Zapewniamy bezpłatną wycenę usług księgowych.
  8. Udostępniamy opłacalny , program poleceń partnerskich dla każdego.
  9. Organizujemy cyklicznie, bezpłatne spotkania informacyjne "Co Przed Założeniem Firmy Warto Wiedzieć ".
  10. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności.

Jesteśmy świadomi , że przedsiębiorstwa mogą być tożsame co do zakresu PKD. ale
pomysł realizowanego biznesu zazwyczaj jest bardzo indywidualny. Dlatego propozycje ofertowe i
zakres usług staramy się, dopasować do potrzeb naszych klientów. Jako przedsiębiorcy szanujemy czas.
naszych klientów, dlatego aby ,skrócić przygotowanie dla Państwa oferty do minimum, sporządziliśmy.
krótką ankietę przedofertową ,jej wypełnienie nie zajmie Państwu pięciu minut, a nam pozwoli przygotować się
do rozmowy. Link do ankiety przed ofertowej.

 

ATUTY  BIURA RACHUNKOWEGO PRESTIGE GROUP

* za rozsądną cenę gwarantujemy wysoką jakość usługi z zachowaniem
 najwyższych standardów obsługi klienta
* ponosimy pełną odpowiedzialność za ewentualne błędne interpretacje
 przepisów podatkowych (posiadamy ubezpieczenie OC)
* kadra naszego biura to zespół profesjonalistów, będących specjalistami
 w różnych dziedzinach z certyfikatem Ministerstwa Finansów
* wygodny, bezpośredni i bieżący kontakt z konsultantem przez telefon,
 pocztą e-mail, Facebook lub stronę internetową
 pozwoli w jak najkrótszym czasie uzyskać niezbędne informacje,
 odpowiedzieć na pytania i pomóc w rozwiązaniu problemu


ZALETY KORZYSTANIA Z USŁUG KSIĘGOWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO

* korzystanie z usług biura rachunkowego jest zawsze tańsze, niż
 zatrudnienie księgowej lub utrzymanie działu księgowego
* kadra biura rachunkowego przechodzi systematyczne szkolenia, praca z
 wieloma klientami sprzyja zdobywaniu wszechstronnego doświadczenia
* biura rachunkowe podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC -
 gwarancja odpowiedzialności i bezpieczeństwa
* korzystanie z usług biura rachunkowego to oszczędność czasu -
 uwalnia przedsiębiorcę od obowiązków pilnowania spraw finansowo
 księgowych (sprawozdania, naliczania zaliczek na podatek, naliczanie
 wynagrodzeń).


Co wybrać Księgowość czy nie księgowość ?

Decyzję o formie prowadzenia księgowości , każdy przedsiębiorca , musi podjąć świadomie . Mam tu na myśli , specyfikę i charakter prowadzonej działalności. Znam wielu przedsiębiorców , i szacunkowo , zaryzykował bym stwierdzenie, że 80% z nich nie ma czasu na dokumentowanie, i prowadzenie rozliczeń księgowych. Jednak to nie jest regułą ,bo znam przedsiębiorców którym księgi prowadzi małżonek, zwłaszcza gdy biznes dopiero się rozwija.Takie rozwiązanie jest wówczas zasadne , i pozwala na początku trochę oszczędzić , jednak gdy przedsiębiorstwo rośnie  przybywa pracy i czasu jest coraz mniej , a rozliczenia coraz bardziej wymagające , oszczędność nie wydaje się być , zasadna. Dlatego jak wspomniałem na początku każdy przedsiębiorca powinien roztropnie podejść do decyzji , oceniając swoją sytuację i możliwości , zarówno czas ,środki i wiedzę.
Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamdo , rozważenia propozycji usług księgowych w Biurze Rachunkowym Prestige Group Sp. z o.o. Lublin 20-150 , ul.Ceramiczna 1 tel. 537-889-536


Zakres usług ,biuro rachunkowe, Lublin,
Ryczałt, przychód ewidencjonowany, kontrola dokumentów , merytorycznie, formalnie, księgowo, podatek VAT, deklaracje dla US, zeznania PIT 28, podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencja operacji gospodarczych, ewidencja środków trwałych wartości niematerialnych prawnych i wyposażenia, rozliczanie podatku dochodowego, zeznania podatkowe PIT-36 PIT-36L, sprawozdania statystyczne GUS, Księgi han-dlowe, prowadzenie księgi głównej pomocniczej, bilans rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pie-niężnych, przygotowanie informacji dodatkowej, zeznanie roczne CIT-8, bieżąca kontrola zobowiązań i należ-ności, potwierdzenie sald, otwieranie ksiąg handlowych, tworzenie Zakładowego Planu Kont, usługi kadrowo płacowe, lista płac, raporty RMUA, wyliczanie wynagrodzeń za pracę, godziny nocne nadliczbowe, wylicza-nie urlopów odpraw ekwiwalentów, zaliczki na podatek dochodowy pracowników, przelewy do US, wylicza-nie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji  dla ZUS, zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego zdrowotnego, podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B,


Księgi Handlowe
W ramach prowadzenia dla Państwa ksiąg handlowych wykonujemy następujące czynności:
kontrola dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i
księgowym
bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych i wyposażenia oraz ewidencji dla
podatku VAT
sporządzanie i wysyłanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji
VAT
miesięczne rozliczenia podatku dochodowego
sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem
przepływów pieniężnych oraz przygotowanie informacji dodatkowej
sporządzanie i wysyłanie do US zeznania rocznego CIT-8
bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z
utworzeniem Zakładowego Planu Kont
Zadaj Firmie pytanie tel 537 889 536


Podatkowa książka przychodów i rozchodów
W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i
rozchodów wykonujemy następujące czynności:
kontrola dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i
księgowym
bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i
prawnych i wyposażenia
sporządzanie i wysyłanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji
VAT
miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
sporządzanie i wysyłanie do US rocznych zeznań podatkowych PIT-36,
PIT-36L
sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
Zadaj Firmie pytanie tel 537 889 536


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonu-jemy następujące czynności:
kontrola dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i
księgowym
prowadzenie ewidencji przychodów
prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
sporządzanie i wysyłanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji
VAT
sporządzanie i wysyłanie do US rocznych zeznań PIT-28
Zadaj Firmie pytanie tel 537 889 536


Kadry i płace
W ramach świadczenia dla Państwa usług kadrowo - płacowych wykonujemy następujące czynności:
sporządzanie list płac, wysyłanie raportów RMUA
wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych oraz
nadliczbowych
wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników,
przygotowanie przelewów do US
wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz
przesyłanie ich do ZUS
przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
podatników oraz pracowników
sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i
pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych
kadrowych
Zadaj Firmie pytanie tel 537 889 536


Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Usługa skierowana jest , do przedsiębiorców , którzy wybrali , dowolną formę rozliczenia z fiskusem. W ramach rozliczenia z Urzędem Skarbowym , czynności jakie wykonujemy , to: gromadzenie dokumentacji , na podstawie której wyliczana jest należność dla właściwego urzędu. Dokumenty na obszarze miasta Lublin , raz w miesiącu bezpłatnie odbiera nasz przedstawiciel, zazwyczaj w placówce firmy klienta. Według ustalonego harmonogramu są sporządzane i przesyłane deklaracje VAT, zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L,CIT8 ,sprawozdania statystyczne dla GUS, deklaracje, niezbędna dokumentacja podatkowa związana z zatrudnionymi pracownikami.
Zadaj Firmie pytanie tel 537 889 536


 


Usługi Księgowo – rachunkowe świadczymy na terenie: Województwo Lubelskie:

Sprawdź jak szybko możemy odebrać twoje dokumenty.

Lublin:

Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie , Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zęborzyce,

Świdnik, Krępiec, Kalinówka, Kazimierzówka, Wilczopol ,Ćmiłów, Bystrzejowice, Prawiedniki, Krężnica, Zemborzyce Tereszyńskie, Stasin, Konopnica, Dąbrowica, Charlęż, Spiczyn,

Panieńszczyzna, Jastków, Snopów, Jakubowice Konińskie, Elizówka, Dys, Baszki, Turka, Długie, Świdnik Duży, Podzamcze, Minkowice, Dominów, Janowice, Górne, Lubieniec, Łęczna,

Jawidz, Zezulin, Nowy Radzic, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Lubartów, Michów, Nasutów, Stoczek-Kolonia, Smugi, Krasienin, Góra, Piotrawin, Ryki, Bogucin, Garbów, Kurów, Zagrody, Markuszów, Bronice, Gutanów, Ługów, Nałęczów, Sadurki, Tomaszowice, Wojciechów, Konopnica, Motycz, Pawlin, Radawczyk, Czółna, Niedrzwica Duża, Warszawiaki,

Osmolice, Babin, Bełżyce, Krężnica Okrągła, Piaski, Kozice Górne, Skrzynice, Wola Piasecka, Cyców, Skrobów, Kamionka, i pozostałe.

 

Bełżyce,Babin, Chmielnik, Chmielnik-Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, Płowizny, Podole, Skrzyniec, Skrzyniec-Kolonia, Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Dolne, Wierzchowiska Górne, Wojcieszyn, Wronów, Wymysłówka, Zagórze (sołectwa: Zagórze I i Zagórze II), Zalesie, Zosin,Bzieniec, Dylążki, Krężnica Okrągła

 

Bychawa,Bychawka Druga, Bychawka Druga-Kolonia, Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Gałęzów, Gałęzów-Kolonia Druga, Gałęzów-Kolonia Pierwsza, Grodzany, Józwów, Kosarzew Dolny-Kolonia, Kowersk, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Olszowiec, Olszowiec-Kolonia, Osowa, Osowa-Kolonia, Podzamcze, Romanów, Skawinek, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola Duża, Wola Duża-Kolonia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska-Kolonia, Zadębie, Zaraszów, Zaraszów-Kolonia, Zdrapy,Abramów, Bajdlówka, Biesiadki, Józefin, Kąty, Kolonia Kowersk, Kolonia Litwa, Kolonia Marynki, Kolonia Ośniak, Kolonia Szlachta, Kolonia Wincentówek Pierwszy, Kolonia Wincentówek Drugi, Kolonia Zdrapy, Kopanina, Krasławek, Księżyzna, Litwa, Majdan Gałęzowski, Majdan Osowski, Marynki, Niwka, Polanówka (Bychawa), Podzamcze (Bychawa), Radków, Rogalec (Bychawa), Rudnik (Bychawa), Walentówka, Wandzin (Bychawa), Władysławów, Wola Bychawska, Wola Mała (Bychawa), Wólka Osowska, Wypychów, Zajezierze, Zadębie (Bychawa), Ziunin.

 

Województwo Mazowieckie: Warszawa

Na terenie Woj. Mazowieckiego poziodamy własny dział Logistyczny, nasz pracownik odbiera od Państwa dokumenty.

Obszar swiadczenia usług ksiegowych i rachunkowych..

 

 

© Lublin Warszawa Prestige Group , Projekt i wykonanie: Freeline
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij
Finanse Prestige